Mindfulness

"Mindfulness ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka - nuet."


Mindfulness - medveten närvaro


Mindfulness eller medveten närvaro på svenska innebär att man avsiktligt tränar på att vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot".


Nuet
Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka - nuet.
Personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet kan få hjälp av att träna minfulness – medveten närvaro.
När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.

Hjärnan

Man har kunnat se att långvarig träning av meditation genom mindfulness – medveten närvaro medför bestående positiva förändringar i hjärnan. Jon Kabat-Zinn, en amerikansk forskare och professor vid University of Massachusetts i USA, är en av de främsta inom området och har spelat en betydande roll i utvecklingen av mindfulness-terapi.


CarlmarksCoaching 
I min roll som coach i mindfulness - medveten närvaro hjälper jag dig att bli mer medveten och närvarande i nuet genom olika praktiska övningar - inomhus och utomhus i naturen.


Du får hjälp med att:

  • medvetandegöra dina tankar och känslor
  • vara mer här och nu istället för att älta det förflutna eller oroa dig för framtiden
  • skapa ett inre lugn
  • vara mer "mindful" i vardagen
  • använda dig av mindfulness - medveten närvaro när du behöver fatta beslut i livet

Målet är att du ska få ett verktyg som hjälper dig att skapa ett inre lugn. Du får medvetandegöra dina intre tankar och känslor och träna på acceptans samt att vara "här och nu".

Bra att veta!
Mindfulness - medveten närvaro är ett förhållningssätt som påverkar alla dina områden i livet.