Stresshantering

”Återfå kontrollen i ditt liv,
lär dig hantera stress och skapa hälsa.”


Stresshantering


Att hantera stress är en förmåga som vi alla har mer eller mindre mycket.
Ibland kan man behöva hjälp med att hitta sina stressfaktorer i livet och vad man kan göra för att hantera dem.


Vad är stress egentligen?

I grunden är stress en kroppslig (fysiologisk och biologisk) reaktion som skyddar oss från fara. Stressreaktionen är viktig för vår överlevnad och det är därför bra att vi har den. Problem med stress uppstår först när vi inte får återhämta oss känslomässig och fysiskt utan har ett stresspåslag hela tiden.


Då – i naturen

Vår stressreaktion har sett likadan ut ända sedan begynnelsen då vi levde ute i naturen mer än vad vi gör idag. Om fara uppstod så valde vi att springa, slåss eller spela död.


Nu – i samhället

I dagens samhälle ser vår tillvaro annorlunda ut. Vi kan t.ex. inte springa ifrån vår arbetsplats eller börja slåss med personer som väcker frustration i oss utan vi väljer ofta att stå ut med det vi egentligen borde skydda oss ifrån. Ofta kan en upplevelse av maktlöshet uppstå som skapar stress och ohälsa på sikt. Problem med sömn, minnet, att planera, huvudvärk, diffus smärta i kroppen och irritation är vanliga symptom som kan uppstå vid långvarig stress.


CarlmarksCoaching 

I min roll som coach i stresshantering hjälper jag dig som har en stressproblematik med din återhämtning och rehabilitering. Jag kan också vara, om du önskar, ett stöd i kontakten med samhällets olika myndigheter.

Du får hjälp med att:

  • kartlägga din personliga situation
  • medvetandegöra dina egna stressfaktorer och signaler
  • se vad som saknas för din önskade hälsa
  • tydliggöra vad du redan gör som är bra
  • ta fram dina delmål och mål

Målet är att du ska återfå kontrollen i ditt liv, lära dig att hantera stress och skapa hälsa och välmående.

Bra att veta!
Stresshantering ingår i friskvårdsbidraget enligt Skatteverkets regler.