Företag

”Bevara det friska friskt och minska risken för att stressrelaterad ohälsa uppstår."


Företag


CarlmarksCoaching har som vision att bidra till att den stressrelaterade psykiska ohälsan minskar på arbetsplatser och hos enskilda individer.

CarlmarksCoaching vill ge dig och dina anställda ökad kunskap om vad stress är och hur det med förebyggande arbete går att bevara det friska friskt och minska risken för att stressrelaterad ohälsa uppstår.

 

Stress och ohälsa

Har ni på ert företag någon anställd med 3 eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden?

Det kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning men med tidiga insatser, flexibla och personliga lösningar utifrån individ och organisation går det att förhindra. Förutom stress kan också samarbetsproblem bidra till ohälsa hos grupp och individ på arbetsplatsen.

 

CarlmarksCoaching
CarlmarksCoaching använder coaching, stresshantering och mindfulness som verktyg för att minska stressrelaterad ohälsa. Enligt Skatteverket ingår stresshantering via coaching och mindfulness i "Fri förebyggande behandling och rehabilitering".

Läs mer om "Fri och förebyggande behandling och rehabilitering" på Skatteverkets hemsida.


CarlmarksCoaching hjälper till med:


  • råd och kunskap
  • stöd under sjukskrivning
  • personlig utveckling
  • förändringsarbete
  • få ihop vardagen och livspusslet
  • stöd vid rehabiliteringsprocess
  • kurs i mindfulness enskilt eller i grupp


Målet är att minska den psykiska ohälsan hos individen och på arbetsplatsen samt stärka det friska och skapa hälsa.


Föreläsningar

Söker du en intressant och berikande föreläsning för dina anställda som tar upp ämnen som stresshantering och mindfulness? CarlmarksCoaching tillhandahåller följande föreläsningar:


Hållbart liv
Hur får vi ihop arbetsliv och privatliv? Vad kan vi göra för att förebygga stress, förhindra ohälsa och istället skapa hälsa och en bra stresshantering?


Mindfulness på arbetet  Få kunskap om vad mindfulness - medveten närvaro är och upplev med praktiska övningar. Konceptet är framtaget av Ola Schenström på Mindfulnesscenter.


Bra att veta!

CarlmarksCoaching utformar innehåll och upplägg utifrån dina önskemål och behov samt erbjuder “prova på” föredrag.